Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 03 2012

mokargas
7502 0330
Reposted fromtotento totento viagifluv gifluv
mokargas
3632 9058
Reposted fromkokoszanel kokoszanel viagifluv gifluv
mokargas
Reposted frompennarsson pennarsson viagifluv gifluv

February 25 2012

mokargas
Oh, a cat.
Reposted fromsamuso samuso viagifluv gifluv
mokargas
explosions
Reposted frompsychob psychob viagifluv gifluv
mokargas
1454 364a
Reposted fromsticky sticky viagifluv gifluv

January 28 2012

mokargas
mokargas
Reposted frompzyko pzyko viapdr320 pdr320
6555 733f
Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viagifluv gifluv

January 26 2012

mokargas
mokargas

początki bywają trudne...

więc zapraszam! Nowy blog pisany przez nietypowego nastolatka. Jego myśli i odrobina życia przelana na "papier". Może akurat przypadnie do gustu i będzie idealną lekturą na wolne 5 minut. :-)

And, to grab your attention, hopefully, have this gif.

"[...] dla nas, piszących, pisanie jest za każdym razem szaleńczą, ekscytującą przygodą, przeprawą malutkim czółnem przez pełne morze, samotnym szybowaniem w kosmos."
Reposted fromdice dice viagifluv gifluv
mokargas
4400 eba0
Reposted fromTrollthedice Trollthedice viagifluv gifluv
mokargas

January 24 2012

mokargas
mokargas
5485 e2f8
Reposted fromTrollthedice Trollthedice viagifluv gifluv

January 23 2012

mokargas
4813 5377
RELUCTANT TREAT
Reposted bygifluvnibykarolaremistronAnnaBananabaggoManKilltytekjabadabaduozyriuszUncommonUncommonburakotkajowiaaapapieroskiciapciararapciapcptwunderlichAroncocciuellacykpykmenphradlaberbla

January 20 2012

mokargas
4221 87ae
PROGRAMMING
Reposted bymenogifluvfutureiscoming8agienny84625lmuszroomzterreptiktheGeekavantarhieslkerio

January 19 2012

mokargas
3423 a3f4
Reposted fromFamilyGuy FamilyGuy viapdr320 pdr320

January 16 2012

mokargas
2664 8c48
FRESH PRINCE
Reposted byprimevalbtwotchmichalkoziolhenteaser8agiennyAleXUnderHypothermiamalypotworekgifluvsicksinptomrepostedfromNamorkocyksssizalecmonimichtheSilenceAFzombiktonirokskoxepheedodosr21stunyazlewkizpolewkidecarabiaprosperoKudlatyBluesgeek4lifevolldostnaichMcNealsiriusminervaNorkNorkdakoanabeeAsherSmasherhappymealArbegas87aneszkabuttscratchergiantspacehamsterthecheshirecatsandycopperlaliluli-la-lenihexxemalaclypsethemelldzwiedzTrollthedicefernseherkaputtemciucuilwarthien666crystalllankaotttakbeattmanmysabotrudisofakissen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl